Disclaimer visual
Informatie

Disclaimer

Deze website staat ten dienste van het zendingswerk in Nederland. Daarom mag de inhoud van deze site gebruikt worden om het werk van IZB en Ark Mission te steunen en uit te voeren. Overname van content is echter alleen toegestaan met bronvermelding (www.kameel.nl) en uitsluitend bij niet-commercieel gebruik. Het is verboden illustraties en foto's van de website te gebruiken voor eigen publicaties, tenzij op de website anders is aangegeven of uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door Kameel.nl.


Hoewel de informatie op deze site met grote zorg wordt samengesteld, aanvaardt Kameel.nl, noch de IZB, noch Ark Mission geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.


Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.


Kameel.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Kameel.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor organisaties, bedrijven, personen en sites waarnaar op deze website wordt verwezen.
Kameel.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de aangeboden producten, meningen en overtuigingen van auteurs, artiesten etc.


Deze site is het beste te bekijken met de browsers Google Chrome of Mozilla Firefox.

Van bestelling tot levering: snel, makkelijk en vertrouwd

© 2011 - 2022 Kameel.nl (onderdeel Van A tot Zending B.V.)